पाठ्य विषय

पाठ्यक्र्म

जोकोही भिजा लिने तयारीमा हुनुहुन्छ

एक बर्षे /दुइ बर्षे पठ्यक्र्म(अप्रिलबाट सञ्चालनहुने)

अर्धवर्षिय पठ्यक्र्म(अक्टोबरबाट सञ्चालनहुने)

जो सँग पहिलेकै भिजा छ

छोटो अवदिका कक्षा(वर्ष को जुनसुकै बेल सुरु हुने)

☆विध्यार्थीले ६ महिना देखी २ वर्ष सम्म का छोटो आवदिका कक्षहरु आफ्नो इच्छा अनुसार रोज्न पाउनेछ्न ।

 

 

स्कुल लाग्ने समय[सोमबारदेखी शुक्रबारसम्म]

विहान

1. 9:00~9:45

2. 9:55~10:40

3.10:55~11:40

4.11:50~12:35

दिउँसो

1.13:00~13:45

2.13:55~14:40

3.14:55~15:40

4.15:50~16:35

 

 

पढ्नुपर्ने विषय

साधारण कक्षा

पढाउने समय:४५० घण्टा

हिरगन, कतकन र उच्चारण

खान्जी:300

शब्दकोष:1500~2000 शब्द

दैनिक वर्तालाभ , आधरभुत वाक्य शैली

प्रमाणपत्र तहका कक्षा

पढाउने समय:८०० घण्टा

प्रमाणपत्र तहको जापानीज व्याकरण

ठेट अभिव्यक्ति

खान्जी:1000~1500

शब्दकोष:6000

उच्च कक्षा

पढाउने समय:४०० घण्टाभन्दा बढी

उच्च जापानीज व्याकरण

निबन्ध ・बोलाई

खान्जी :2000

शब्दकोष:7000~10000 शब्द

विशेष कक्षा

परिक्षाको लागि तयारि कक्षा

परिक्षाको लागि तयारि कक्षा